Polityka prywatności.
 
Postanowienia ogólne. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.izabelamotyka.pl (dalej: Serwis).Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.II. Administrator danychAdministratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Izabela Motyka , adres: Bautzener Str 3 02826 Gorlitz, NIP: [numer], REGON: 202200000901, adres poczty elektronicznej:[email protected] (dalej: Administrator).III. Cel zbierania danych osobowychDane osobowe wykorzystywane są w celu:rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,umożliwienia logowania do Serwisu,realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),prowadzenia systemu komentarzy,świadczenia usług społecznościowych,promocji oferty Administratora,marketingu, remarketingu, afiliacji,personalizacji Serwisu dla Użytkowników,działań analitycznych i statystycznych,windykacji należności,ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowychAdministrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.V. Okres przetwarzania danych osobowychDane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).VI. Udostępnianie danych osobowychDane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).VII. Prawa UżytkownikówUżytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres [email protected] spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).VIII. Pliki cookiesSerwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanieDane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.X. Postanowienia końcoweAdministrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego. 
>